Home > Job Opportunities > ជាច្រើនមុខតំណែង

ជាច្រើនមុខតំណែង

The Rural Development Bank (RDB) is currently seeking for qualified candidates for the following position:

Position :
 1. Senior Loan Officer
 2. បុគ្គលិកឥណទាន
 3. Java API Developer
 4. Research Assistant
 5. Training and Development Officer
Work Place : ភ្នំពេញ បន្ទាយមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ ពោធិ៍សាត់ ព្រះវិហារ និង តាកែវ
Closing Date : ថ្ងៃចន្ទ ១១រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣  ថ្ងៃទី ២០ ខែ ​មករា ឆ្នាំ​ ២០២០

I. Senior Loan Officer

(Many Positions, Based in Phnom Penh, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Pursat & Takeo)

Key Duties & Responsibilities

 • Meet loan applicants to obtain personal and financial information, describe the types and terms of loans to applicants as well as assist them for loan application.
 • Has the ability to analyze and interpret financial statements of the business in order to access the payment capacity and financial soundness of the borrower.
 • Conducts field visit/verification of credit files and clients, and prepare the on-site report.
 • Conduct loan appraisal and collect detailed information including personal, business, collaterals information, and make recommendation for management decision based on credit principles, policy, and regulation.
 • Prepare and execute loan contracts and arrange for disbursement of loan in kind.
 • Closely monitor loan utilization, loan repayment follow of timely repayments
 • Assist to resolve the customers issue or consult whenever they required.
 • Have good knowledge about guideline of regulatory body and able to prepare loan reports for internal and external use.

Job Qualification and Competency

  Candidates must have the followings advantages :

 • Bachelor Degree preferably in Banking and Finance or Accounting or related fields.
 • Minimum 2-3 years of working experience preferred in credit operation in bank and/or financial institute.
 • Knowledge on SME, corporate, smallholder farmers particularly in the agriculture sector and rural areas.
 • Skill in property evaluation.
 • Good Command of English.
 • Advanced computer skills (Ms. Word, Excel) & Proficient Khmer typing skills
 • Ability to work in confidentiality, ability to work in the field & travel to provinces
 • Negotiation and internal relationship building
 • Analysis and reporting Skills

 

II. បុគ្គលិកឥណទាន

(ជាច្រើននាក់ ដើម្បីបម្រើការងារនៅខេត្តព្រះវិហារ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ)

ភារៈកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

 • ទទួល និងពិនិត្យលើពាក្យសុំខ្ចីឥណទាននិងឯកសាររបស់អតិថិជននៅពេលដាក់ពាក្យសុំខ្ចីឥណទាន និងពន្យល់អតិថិជន​ពីគោលការណ៍ក្នុងការផ្តល់ឥណទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ធ.អ.ជ.) ។
 • ចុះពិនិត្យ-សិក្សា ដល់ទីកន្លែងអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ដោយជួបជាមួយអតិថិជនផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការ​ប្រមូល​ព័ត៌មាន និង​វាយតម្លៃ​​ពីស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ។
 • ចុះពិនិត្យជាក់ស្តែងដល់ទីតាំងវត្ថុធានាបំណុលដែលអតិថិជនគ្រោងដាក់បញ្ចាំជាមួយធ.អ.ជ. ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ។
 • រៀបចំរបាយការណ៍ដែលបានចុះសិក្សា ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ និងរៀបចំរបាយការណ៍វិភាគលើការផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន​ដើម្បី​ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំធ.អ.ជ. ពិនិត្យ និងអនុម័ត តាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីកំណត់។
 • សិក្សានិងស្រាវជ្រារកមូលហេតុចំបងដែលនាំឱ្យមានការសងបំណុលយឺតយ៉ាវ ដោយធ្វើរបាយការណ៍ ជូនប្រធាននាយកដ្ឋាន​ដើម្បីកំណត់គោលដៅអាទិភាពនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ​​​​នៃការស្តាឡើងវិញ។
 • ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលយឺតយ៉ាវ ។

គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាព

  បេក្ខជនទាំងពីភេទត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិ និងសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម៖

 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ឬ សញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែលដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ការងារទាក់ទងនឹងផ្នែកឥណទាន កាន់តែប្រសើរ។
 • អាចវិភាគ និងចុះសិក្សាលើរបាយការណ៍ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន
 • អាចវាយតម្លៃ និងផ្តល់ជាអនុសាសន៍លើរបាយការណ៍ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន
 • អាចវិភាគលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានចំណេះដឹងផ្នែក Microsoft office (Words, Excel, Power Point), Internet & Email.
 • ភាសា​អង់គ្លេស​អាច​ប្រើការ​បាន

 

III. Java API Developer

 

Key Duties and Responsibilities

 • Analyze functional specifications provided by users.
 • Design and develop Java API base, as requirement by RDB.
 • Integration third-party systems into core systems of bank.
 • Ensure smooth implementation in accordance with the functional and technical requirements of the bank.
 • Follow all processes and procedures related to deployment, patching, testing and code review.
 • Fix bugs raised by users or by the teams.
 • Work closely with department managers and other team members.
 • Continuously carry out research, evaluate and implement new technologies to maximize work efficiency.

Qualifications and Competencies

  Candidates must possess the following :

 • At least Bachelor Degree in Information Technology Science.
 • At least one year of working experience Java Developing.
 • Experience in developing web service and web integration (including SOAP, REST, JSON, XML).
 • Experience in third-party software integration.
 • Advanced knowledge in Spring boot framework tools or other related tools.
 • Advanced knowledge in developing Java API system.
 • Good understanding of Java architecture and security Oauth2, Jwt, Basic
 • Good understanding of Web service integration through SOAP, REST full and JSON
 • Good understanding rdbms MySQL, SQL Server, Oracle Database.
 • Strong knowledge in OOP and Java skills.
 • Strong knowledge and experience in Java technology Java EE/Java2e, Java Spring framework, etc.
 • Strong knowledge in Software Security.
 • Being high initiative, creative, and innovative.
 • Good command of both spoken and written English.

 

IV. Research Assistant

 

Key Duties and Responsibilities

 • Researching and compiling basic information on specific projects and related topics;
 • Carrying out literature review and data collection;
 • Assisting in examination of collected data for accuracy, clarity and validity;
 • Reviewing and maintaining relevant databases;
 • Preparing research reports, and presentations;
 • Assisting in organizing staff training; and
 • Performing other related work as required.

Qualifications and Competencies

 • Have at least a Bachelor’s Degree in finance and banking, economics, statistics or a relevant social science discipline from an accredited university or college.
 • Have good analytical skills and an ability to write in a clear manner;
 • Have initiatives and be familiar with the process of gathering needed information and data;
 • Have commitment to meeting deadlines and have a track record of producing good research work;
 • Possess strong written and verbal communication skills in both English and Khmer;
 • Be able to work as a team

 

IV. Training and Development Officer

 

Key Duties and Responsibilities

 • Conduct job evaluation surveys.
 • Liaise with managers and interview employees at all levels to identify and assess staff development and training needs.
 • Deliver and oversee the training of individuals or groups of employees.
 • Supervise and monitor the capacity progression via training programs or schemes.
 • Design and assess training programs.
 • Undertake administrative duties related to human resource management.

Qualifications and Competencies

 • Possess at least Bachelor Degree from an accredited university or college, preferably in human resource management or related field.
 • Have at least one year working experience in training and development.
 • Possess knowledge in banking and finance.
 • Take initiatives and be creative.
 • Have good interpersonal and problem-solving skills.
 • Be able to work as a team.

 

Salary and other Benefits

 • Competitive salary.
 • Salary increments, annual bonus, and many other benefits.
 • Training and skills development opportunities.

Interested candidates may submit CV and Cover letter to address below:

Rural Development Bank

Human Resource Department
# 9-13, St 7, Sangkat ChaktomukPhnom Penh , Cambodia
Email : jobs@rdb.com.kh
Note ៖ Candidates Shortlist will be interview at our Head Office Building# 9-13,St 7, Sangkat Charomuk Phnom Penh .For more Information Please contact: 023 220 810​ , 081 779 948   (Working Hour only)